For at du skal få best mulig resultat følger jeg en metodikk der vi først gjør en analyse og utvikler en strategi og deretter velger passende kanaler og virkemidler. Til slutt anbefaler jeg at vi følger opp med måling og evaluering.

Innsikt og analyse

Første skritt er å se på din situasjon i dag og hvordan dine eksisterende kommunikasjonstiltakt virker. Deretter henter vi inn informasjon om din målgruppe, hvordan de tenker. Å velge riktig strategi, utvikle riktig ide og velge riktig tiltak krever analyser og innsikt om kunden, interessenter, markeder og omverdenen. Her bruker vi dine egne analyser som grunnlag og henter inn ytterligere informasjon der det trengs.

Strategi og ide

Når vi har fått innsikten på plass, er det lettere å å velge strategi. Strategi handler om hvorfor og hva. Hvorfor skal vi kommunisere og hva skal vi oppnå med det? Vi finner et felles mål vi jobber mot – og som du kan måle meg på i etterkant.

Kanaler og virkemidler

Der strategi handler om hvorfor, handler kanalvalg om hvordan vi tar ut konseptet og målene våre. Hvordan når vi ut til målgruppen og engasjerer dem med best mulig effekt?

Det kan for eksempel hende dere kontakter meg for å sette opp en blogg og Facebook-side, mens konklusjonen etter innsikts- og strategifasen viser at det helt andre kanaler som er riktig for din bedrift.

Måling og evaluering

Basert på våre felles mål i strategiprosessen måler vi om tiltakene har hatt ønsket effekt og evaluerer hva som fungerte og ikke fungerte. Du får også en mulighet til å evaluere meg og mitt arbeid.